Zeno variantų strategija

zeno variantų strategija

Pietro U. Dini ISSN Analizei pasirinkta viena vieta iš Pradžios knygos zeno variantų strategija. Pasitelkus gretinamąjį metodą nagrinėjamas šios vietos vertimas į įvairias kalbas. Straipsnio pabaigoje remiantis šia analize svarstomos bendresnės teorinio pobūdžio vertimo problemos.

Ryšys tarp vertimo ir etimologijos yra vienas iš tokių klausimų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo nereikšmingi arba neįti- kinami, o pati vertimo tyrimų sritis dar beveik nesulaukė dėmesio. Tikriausiai dėl to šia tema radau mažai medžiagos1.

Mano bendras tikslas — nustatyti galimus vertimo studijų ir etimologijos mokslo sąlyčio ar sankirtos taškus ir atsakyti į klausimą, ar įma- noma tokiam tyrimui suteikti teorinį ir praktinį pagrindą. Ketinu specialiai apsiriboti tik vienu vertimo ir etimologijos santykių klausimu, būtent — ar gali būti, kad etimo- logija lato sensu padiktuotų ar bent pasuleruotų vertimo strategiją. Už kalbos peržiūrėjimą — Rasai Klioštoraitytei.

Birks Pasižiūrėjus į tikrinius vardus zeno variantų strategija, toponimus ne naujena, kad eti- mologija gali padiktuoti vertimo strategiją — pavyzdžiui, Homero tekstuose, apskritai klasikinėje literatūroje, taip pat Senajame Testamente. Perteikti etimologijas iš vienos kalbos į kitą dažnai buvę keblu. Kai skirtingų kalbų giminingas sąvokas reiškiančių leksemų semantika nesutampa, verčiant kyla nemažai sunkumų. O leksinis-semantinis anisomorizmas tarp kalbų, žinoma, yra įprastas reiškinys.

Šiuo atveju gerokai sunkiau surasti tinkamų pavyzdžių, kur etimologija lato sensu padiktuotų vertimo stra- tegiją. Vienas tokių pavyzdžių yra šio straipsnio objektas — tai sakinys iš Pradžios knygos, kai Adomas suteikia vardą pirmajai moteriai, t.

zeno variantų strategija

Nagrinėdamas šio sakinio vertimą apsiribosiu kai kuriais įvairių zeno variantų strategija grupių tekstais pagrindiniams vertėjų taikytų vertimo strategijų ypatumams nustatyti. Straipsnio pa- baigoje, aptaręs ir pakomentavęs šį atvejį, pamėginsiu aptarti ir teorinį klausimo aspek- tą: ar įmanoma tinkamai įvertinti tuos sunkumus, kurie verčiant atsiranda dėl skirtingo kalbų etimologinio paveldo.

Hebrajų kalba Pradėsiu nuo hebrajiško teksto, nes jame esantis etimologinis žaismas pasitarnavo kaip įkvepiantis modelis visiems vertėjams, kurie vėliau arba, pirma, juo zeno variantų strategija, arba, antra, jo vengė, arba, trečia, įvairiais sumetimais jį pakeitė. Biblijoje hebrajų kalba yra tokia žymi vieta:. D i n i Trumpai aptarsiu šią žymią vietą.

Roboto variantų vaizdo įrašas, Dvejetainis variantas robotas lietuvoje,

Toks mechanizmas, įvardijimo būdas, užtikrina tobulą paralelizmą tarp naujos būtybės atsiradimo naujos prekybos strategijos dvejetainiai pasirinkimo sandoriai naujo žodžio gimimo. Gramatinė derivacija ir vedinys materializuoja vyro santykį zeno variantų strategija moterimi3.

Tai nurodo, kad Torah buvo dovanota Šventa kalba, pats pasaulis buvo sukurtas Šventa kalba. Kur dabar uždirbami pinigai Šventa kalba sakoma būtent taip: īš ir iššā, tai kodėl? Egzegetai, krikščionybės aiškintojai, taip pat sutinka su tokia etimologija, kurioje dėl priesagos -ā, žodis moteris pristatomas kaip paprastas vedinys iš žodžio vyras — kaip visuose kituose gamtos gimimuose.

Būtent nuo šio etimologinio žaismo nagrinėjama Pradžios knygos vieta įgauna savo ekspresinę galią. Ar tai etimologija, ar paretimologija, šiuo atveju nėra svarbu5: įkvepiantis principas yra aiškiai etimologinis. Apie šią Pradžios knygos vietą daug rašyta ir komentuota.

Ar socialinis robotas turėtų būti panašus į žmogų? Socialiniai robotai Socialiniai robotai Sukurtas robotas — boksininkas Video Robotas savo rankomis — lengvai! Dvejetainiai robotas - robotas Dvejetainė parinktys Dvejetainiai variantas robotas Parinktis robotas yra dvejetainis variant Auto prekybos kas yra geriausias dvejetainis prekybos robotas.

Noriu tik pabrėžti, kad ji įkvėpė vertėjus ir buvo pavyzdžiu, nes verčiant buvo remiamasi etimologiniu kriteri- jumi, kuriuo sekė daugybė vertėjų versdami šią vietą į pasaulio kalbas. Pa- rinkau tris vertimus: Septuagintos, Teodocijono ir Simako. Demonet76—77 ; vertimas mano, P.

  • Dvejetainis Variantas Robotas Lietuvoje - Roboto variantų vaizdo įrašas
  • Беккер заткнул уши и оглядел толпу.

Gunkel ; Speiser18 ; Robay63; Teodocijonas Teodocijono miręs apie m. Šiuo atveju taip pat matyti pastangos kompensuoti etimologinio žaismo tarp moters ir vyro praradi- mą. Sìmakas Sìmako Ebionito [— po Kr.

zeno variantų strategija

Kaip jau pastebėjo Šv. Remiantis ἀνήρ vienaskaitos kilmininko forma— ἀνδρ-oϛ, Sìmakas kuria naujadarą ἀνδρὶϛ, t.

Robotas savo rankomis – lengvai!

Kiekviename jų nagrinėjama Pradžios knygos vieta išversta skirtingai. Field II, Be to, įdomu tai, kad vertėjas nesiima jokios kompensacinės strategijos. Vulgata Žymusis šios vietos Šv.

  • Он только что установил новый комплект аттенюаторов на неисправную материнскую плату, когда внезапно ожил его мобильный.

Jeronimas savo Vulgatoje remiasi hebrajiškuoju tekstu ir atsižvelgia į etimologiją: haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est.

Iš tikrųjų skirtumas tarp Vetus latina ir Vulgatos yra labai pamókantis. Vertėjui Šv. Jeronimui rūpi gerbti hebrajų kalbos etimologinį modelį, todėl jis pasirenka leksemų porą vir vs.

Jeronimo pasirin- kimo naujoviškumas yra akivaizdus, ypač lyginant su Vetus latina tekstų banalia leksemų pora vir vs. Tik galima kelti klausimą dėl Šv. Jeronimo pasirinkto žodžio virāgo — ar tai jo paties naujadaras, ar jis paveldėtas iš lotyniškosios tradicijos.

Be to, Forcellini aiškiai skiria strictu sensu nuo latiore sensu ir priskiria šią Pradžios knygos vietą antrajam tipui. Tam neprieštarauja ir Walde ir Hofman, o Ernout ir Meilletmano, kad tai vis dar yra formation obscure, zeno variantų strategija. Zeno variantų strategija, siekiant pabrėžti moteryje slypintį vyriškąjį pradą.

Vidurinioji anglų kalba Verta išnagrinėti m. Johno Wyclifo Biblijos vertimą viduriniąja anglų kalba. Reikia pabrėžti, kad čia Wyclifas tiesiog įrašo į viduriniosios anglų kalbos tekstą vieną lotynišką žodį. Tai labai stebina, zeno variantų strategija prieš tai einančioje eilutėje jis vartojo žodį womman And the Zeno variantų strategija God bildide the rib which he hadde take fro Zeno variantų strategija in to a wom- man Tačiau verta priminti, kad Wyclifas išvertė iš Vulgatos ne iš hebrajų kalbos.

Wyclifas galėjo sau leisti tokią vertimo strategiją, nes buvo tikras, kad jo mókyti skaitytojai supras tekstą. Iš tiesų, žodis virāgo plačiai vartotas viduriniojoje anglų kal- boje dar zeno variantų strategija Wyclifą.

Geras pavyzdis yra Cursor mundi eil. Iš ištraukos aiškėja, kad šioje vietoje Wyclifas nesielgė originaliai. Jis išvertė šią Biblijos vietą, remdamasis jau solidžiu literatūrinės kalbos žodynu. Lotyniško žodžio 26 Vertimas ir etymologica veritas remiantis Pradžios knyga 2, 23 įtraukimas nenustebino skaitytojo bent šitoje Pradžios knygos vietojenes interteks- tualumo sąskambis turėjo būti žinomas ir priimtinas, gal netgi laukiamas. Be to, tokia praktika buvo pasitelkiama ir seniausiuose vertimuose į prancūzų kalbą.

Tai, beje, įdomus tarpkalbinio intertekstualumo atvejis. Kitas svarbus aspektas tas, kad čia pirmenybė teikiama signiikantui.

zeno variantų strategija

Iš tiesų, nors lotyniško žodžio virāgo buvimas šiame kontekste galėjo būti įprastas, semantinis neatitikimas tarp šitaip nu- rodytos moters narsuolės didvyrės ir Šventojo Rašto Ievos Adomo pagalbininkės, pasmerktos gimdymui negalėjo likti nepastebėtas.

Neatitikimas tarp dviejų visai prie- šingų moters prototipų yra akivaizdus.

zeno variantų strategija

Anglų kalba Vertimuose į anglų kalbą etimologinis modelis pasitelkiamas natūraliau, palyginti su kitomis kalbomis, dėl šioje kalboje esančio sąskambio tarp man ir woman.

Galbūt jus domina