Variantų 10 proc

variantų 10 proc

Atlikęs vartojimo tyrimą keturiuose Lietuvos regionuose doc.

variantų 10 proc

Vidas Kavaliauskas daro išvadą, kad VLKK sprendimą palaiko realioji vartosena, o naujai įteisintas variantas galėtų būti pripažintas net ir pagrindiniu. Lietuvių kalbos akcentologijos darbuose ir žodynuose, žinynuose labai svyravusi veiksmažodžio garsinti : gar̃sas; garsùs, -ì, gar̃sų, -ią kirčiavimo norma: gársinti, gársina, gársino MKŽ ; Vaitkevičiūtė ; garsìnti, garsìna, garsìno LV ; RŽ ; garsìnti, garsìna, garsìno ir gársinti, gársina, gársino Kamantauskas 39 ; gársinti, gársina, gársino ir garsìnti, garsìna, variantų 10 proc LKŽ III ; Dvejetainių parinkčių patvirtinimo rodiklis ; Būga ; Laigonaitė ; Stundžia ; Vitkauskas 27, 80 ; gársinti, gar̃sinti, garsìnti Derksen Daugelis radijo ir televizijos žurnalistų išmoko siūlomą prestižinę šio veiksmažodžio kirčiavimo normą — ir dabar neretai girdime pranešant, kas įgársino filmus ar laidas.

variantų 10 proc

Sąmoningesni kalbos vartotojai irgi išmoko taip kirčiuoti, nors šnekamojoje kalboje turbūt rinktųsi kitą tvirtagalės šaknies kirčiavimo variantą variantas su akūtine metatonija menkai palaikomas kalbos vartotojų.

Tokio tipo priesagos -inti veiksmažodžiuose galima akūtinė metatonija: gárbinti, gárbina, gárbino : garbė̃, gar̃bękáltinti, káltina, káltino : kal̃tas, variantų 10 proc mérginti, mérgina, mérgino : mergà, mer̃gąsvéikinti, svéikina, svéikino : sveĩkas, -àšvéntinti, švéntina, švéntino : šveñtas, -àvértinti, vértina, vértino : ver̃tas, -à; vertė̃, ver̃tę ir kt.

Bet ji toli gražu nėra reguliari.

variantų 10 proc

Bendrinėje kalboje apstu pavyzdžių, kai išlaikoma pamatinio žodžio tvirtagalė priegaidė: añtrinti, añtrina, añtrino : añtras, -àdaũsinti, daũsina, daũsino : daũsosskam̃binti, skam̃bina, skam̃bino : skambė́ti, skam̃baspar̃tinti, spar̃tina, spar̃tino : spartùs, -ì; spar̃tų, -čiątaũtinti, taũtina, taũtino : tautà, taũtąį vaĩkinti, į vaĩkina, į vaĩkino : vaĩkasvar̃dinti, var̃dina, var̃dino : var̃dasžiaũrinti, žiaũrina, žiaũrino : žiaurùs, -ì; žiaũrų, -ią ir kt.

Kavaliauskas 54—55; 68—72; Kavaliauskas Yra įteisintų ir kirčiavimo gretybių — dáilinti ir daĩlinti, dárdinti ir dar̃dinti, márminti ir mar̃minti, ráininti ir raĩninti, skáidrinti ir skaĩdrinti, támsinti ir tam̃sinti ir kt.

Kavaliauskas 53—72; Kavaliauskas —; Kavaliauskas — Valstybinė lietuvių kalbos komisija toliau —VLKK m.

variantų 10 proc

Tokios kirčiavimo gretybės nurodomos ir naujausioje akcentologijos literatūroje Mikulėnienė, Pakerys, Stundžia ; Stundžia Ar toks VLKK siūlymas yra remiamas kalbos vartotojų? Siekiant atsakyti į šį klausimą, — m.

variantų 10 proc

Tyrime dalyvavo žmonių, po iš kiekvieno regiono. Respondentų buvo paprašyta perskaityti sakinus su tiriamuoju veiksmažodžiu jie nežinojo, kad tiriamas vieno žodžio kirčiavimas.

variantų 10 proc

Respondentams skaitant pateiktus sakinius Mūsų šalį garsina daug įžymių variantų 10 proc ir Operatorius įgarsino šį filmą, anketose buvo žymimasi, kuris tiriamojo veiksmažodžio kirčiavimo variantas pasirinktas. Apklausoje dalyvavo atsitiktinai pasirinkti įvairaus amžiaus nuo 17 iki 81 metų respondentai.

Gauti tokie rezultatai žr.

Galbūt jus domina