Programa pasirinkimams, Abiturientų pasirinkimas: universitetuose – socialiniai mokslai, kolegijose – vadyba

2019 m. stojančiųjų prioritetai ir pasirinkimai

2018 09 23 “Dievo valia” Kastytis Matulionis

Stojančiųjų prioritetai. Pirmojo etapo programa pasirinkimams 64 proc. Pirmojo etapo metu 66,5 proc.

programa pasirinkimams

Tiek universitetų, tiek kolegijų sektoriuose trauka į atskiras studijų sritis kinta. Praėjusiais metais atrodė, kad universitetuose stojančiųjų trauka į socialinius mokslus pernai stabilizavosi, tačiau ji šiemet gerokai išaugo, taip pat ji didėja ir kolegijų sektoriuje, ypač į valstybės nefinansuojamas vietas 6 pav.

programa pasirinkimams

Šiemet universitetuose socialinius mokslus rinkosi 38,5 proc. Deja, stojančiųjų į su informacinėmis technologijomis, matematika susijusias studijas tėra 13,4 proc.

programa pasirinkimams

Universitetuose ir kolegijose pagal pirmąjį prioritetą biomedicinos mokslai yra gerokai populiaresni už technologijos mokslus, pastaruosius besirenkančiųjų sparčiai mažėja abiejuose sektoriuose: universitetuose biomedicinos mokslus renkasi apie 23,3 proc. Trauka į meno sritį stabili, universitetų sektoriuje siekia 6 proc. Pagal naująją studijų klasifikaciją studijų sritis keičia studijų krypčių grupės.

programa pasirinkimams

Universitetų sektoriuje populiariausia socialinių mokslų grupė, kolegijų — verslo ir viešosios vadybos grupė. Stojančiųjų prioritetai pagal studijų sritis 1 lentelė. Studijų krypčių grupių populiarumas stojančiųjų prašymuose pagal pirmąjį prioritetą Studijų kryptis.

programa pasirinkimams

Galbūt jus domina