Operacija vykdo prekybą

Įstatymo taikymo sritis.

Tai apima sistemingas pastangas nustatyti, sulaikyti ir sunaikinti laivus ir turtą, kuriais naudojasi neteisėtai žmones gabenantys asmenys ar prekiautojai žmonėmis arba įtariama, kad jie jais naudojasi, vadovaujantis taikytina tarptautine teise. Atsižvelgdama į visas taikytinas JT ST rezoliucijas ir į susijusių pakrantės valstybių sutikimą, Taryba įvertina, ar įgyvendintos perėjimo iš pirmojo etapo į antrąjį etapą sąlygos.

operacija vykdo prekybą

Pagalbiniai uždaviniai Operacija SOPHIA padeda rengti Libijos karinės pakrančių apsaugos pajėgų pratybas ir stiprinti jų gebėjimus vykdant teisėsaugos užduotis jūroje, visų pirma siekiant užkirsti kelią neteisėtam žmonių gabenimui ir prekybai žmonėmis. Operacija SOPHIA vykdo pagalbinį uždavinį — dalyvauja renkant ir dalijantis informacija su susijusiais partneriais bei agentūromis ir JT ginklų embargo įgyvendinime atviroje jūroje prie Libijos krantų; tai prisideda prie informuotumo apie padėtį jūroje.

operacija vykdo prekybą

Operacijos planavimas ir vykdymo pradžia Sprendimą pradėti operaciją SOPHIA priima Taryba, remdamasi operacijos vado rekomendacija, prieš tai patvirtinus operacijos planą ir veiksmų pradžios taisykles. Tarybos leidimas apima įgaliojimus iš dalies keisti: planavimo dokumentus, įskaitant operacijų planą, operacija vykdo prekybą tvarką, veiksmų pradžios taisykles.

operacija vykdo prekybą

PSK reguliariai teikia ataskaitas Tarybai. Vyriausiasis įgaliotinis, padedamas Europos išorės veiksmų tarnybosveikia kaip pagrindinis ryšio su Jungtinėmis Tautomisregiono šalių valdžios institucijomis ir kitais regione veikiančiais tarptautiniais subjektais pvz. Tos ES nepriklausančios šalys, kurių kariniai įnašai yra dideli, turi tokias pačias teises operacija vykdo prekybą pareigas atliekant kasdienį operacijos administravimą kaip ir operacijoje dalyvaujančios ES šalys.

operacija vykdo prekybą

Sprendimas taikomas nuo  m. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?

Galbūt jus domina