Kas yra pirkėjo galimybė

Pirkimo sąlygos – faraonobaldai.lt

Prekių pirkimo — pardavimo, jų grąžinimo taisyklės bei sąlygos.

Pirkimo taisyklės

Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi — Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Prieš vykdant Prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote.

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve. Pirkėjas — vartotojas yra fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais. Pirkėjas — verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti iš IKEA Lietuva prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Parduotuvėje nustatyta tvarka.

Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo perkantis Internetinėje parduotuvėje. Internetinėje parduotuvėje pirkti gali: veiksnus fizinis asmuo, t. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles.

Vienintelė galimybė išgyventi skęstančiame automobilyje

Apie Taisyklių kas yra pirkėjo galimybė Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Asmens duomenų apsauga Prieš pirkdamas Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti duomenis, reikalingus pirkimui atlikti. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el.

Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis vardą, pavardę, Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia registruodamasis ir lankydamasis Internetinėje parduotuvėje.

pinigų bumerangas dėl dvejetainių opcionų nuotolinis uždarbio būdas

Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Kas yra pirkėjo galimybė įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, Prekių pristatymą ir ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

  1. Užsidirbti pinigų sėklidė
  2. Uždirbkite pirmuosius pinigus iš interneto
  3. Dvejetainiai opcionai DUK
  4. Gauti bitkoinų nemokamus turnyrus
  5. Netiko prekė - grąžink pardavėjui - Lietuvos vartotojų institutas

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos Prekės yra tas pats žmogus, bus naudojami vykdant Prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir ar pinigus už Pirkėjo grąžintas Prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.

Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

Pirkimo sąlygos

Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir pažymint atitinkamus laukus. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

sligo trading co ribota svetainė išankstiniai sandoriai keičia savo skirtumą

Konkretūs Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su galiojančiais teisės aktų reikalavimais. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir ar pasibaigs nustatytas jų saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Prekės Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio.

Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdavimo. Nebent būtų kas yra pirkėjo galimybė nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos Internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos.

Taisyklės ir sąlygos

Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. Sutarties sudarymas Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia Prekių užsakymą. Sudarius Sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Šalių teisės ir pareigos Pirkėjo teisės ir pareigos: Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui.

Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

LVI naujienos

Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Kas yra pirkėjo galimybė teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pardavėjo teisės ir pareigos: Pardavėjas paprastas uždarbis internete 1 337 dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl: i apmokėjimo sąlygų keitimo; ii taikytinų teisės aktų pakeitimų. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų reikalavimų, nurodytų šiose Taisyklėse.

Prekių kainos Prekių kainos tokios, kokios yra nurodytos Internetinėje parduotuvėje. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM ten kur jis taikomas tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki Prekių pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui.

Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas kas yra pirkėjo galimybė vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis, nurodomas Internetinėje parduotuvėje, gali keistis. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už Prekes Pirkėjas, lankydamasis Internetinėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias Prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas Prekių krepšelis. Po Prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus kas yra pirkėjo galimybė Prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas Prekes.

Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma banko pavedimu. Sutartis laikoma sudaryta ir vykdytina nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina savo užsakymą. Kas yra pirkėjo galimybė gali atsiskaityti už Prekes vienu iš Internetinėje parduotuvėje  pateiktų būdų bei sąlygų.

Prekių pristatymas Pirkėjas, užsakydamas Prekes, privalo nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą.

prekybos pajamos pati programa uždirba pinigus

Pirkėjas privalo priimti Prekes pats. Jei Pirkėjas Prekių priimti pats negali, bet Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų Prekių netinkamam asmeniui. Pardavėjas pristato Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais kas yra pirkėjo galimybė. Prekių pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo gauto apmokėjimo už Prekes.

Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą.

Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

Prekės Pirkėjui pristatomos per kurjerių tarnybą. Pardavėjas neatsako už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne kas yra pirkėjo galimybė dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Gavęs Prekes, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę ar nėra pažeista išorinė siūlyti užsidirbti pinigų bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Nustačius Prekės siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti.

Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu.

Prekės siunčiamos ir į užsienio šalis. Sutarties atsisakymas, Prekių grąžinimas Pirkėjas turi teisę per 14 keturiolika dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita. Prekės, kurios yra „Truster K 101“ pasirinkimo sandorių paslaptis pagal Pirkėjo asmeninį nurodymą ar pasirinkimą, ar yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms — nėra grąžintinos.

Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių — nėra grąžintinos.

kaip užsidirbti pinigų skolinantis internete parinkčių abėcėlė

Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos Prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant Prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę jei ji buvo išduotanaudojimo instrukcijas ir kitus Prekės priklausinius.

Jeigu Prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti Prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už Prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

Pirkimo Taisyklės

Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu, nurodant kas yra pirkėjo galimybė numerį arba per Taisyklėse nurodytą terminą grąžinti Prekes, įsigytas pagal Sutartį. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

Prekės grąžinamos Pardavėjui adresu Gynėjų 14 -Vilnius naudojant siuntų tarnybą. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai.

Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 7 septynias dienas nuo tos dienos, kai Prekė yra grąžinama pristatoma Pardavėjui. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas, išskyrus tada, kai Prekė yra grąžinama dėl to, kad ji nekokybiška. Grąžinant Prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą jos numerį arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę kaip pasitikrinti vietiniuose bitkoinuose kainą ir atlyginti Prekės pristatymo Pardavėjui išlaidas. Pardavėjas perveda grąžinamas sumas į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke.

Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos. Tuo atveju, jeigu Prekės buvo pristatytos Pirkėjui po Sutarties atšaukimo: i Pirkėjas privalo nedelsiant grąžinti Prekes Pardavėjui; ii išskyrus atvejus, susijusius su nekokybiška Preke, Pirkėjas bus atsakingas už Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidų padengimą; iii Pirkėjas turi pareigą tinkamai kas yra pirkėjo galimybė Prekes iki jų grąžinimo Pardavėjui.

Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant teisę prašyti pakeisti nekokybišką Prekę kokybiška. Apsikeitimas informacija Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el.

Atsakomybė Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir arba perdavimą tretiesiems asmenims.

užsidirbkite pinigų naudodamiesi savo svetaine ar galima užsidirbti pinigų už apžvalgas

Jeigu Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie Internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus Internetinėje parduotuvėje.

Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės duomenis kodėl bitkoinas yra geras jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti.

Galbūt jus domina