Šiuolaikinių galimybių strategijos, Šiuolaikinių pasirinkimo strategijų

šiuolaikinių galimybių strategijos

Apie Baltijos jūros regiono strategiją ir metinį forumą. Strategijos esmė — valstybių narių vyriausybių ir piliečių siekis skubiai spręsti iškilusias bendras problemas regione.

šiuolaikinių galimybių strategijos

Metinis forumas yra vienas svarbiausių BJRS renginių. Nuo m.

šiuolaikinių galimybių strategijos

Ketvirtasis metinis forumas skirtas aptarti Baltijos jūros regione kylantiems iššūkiams ir galimybėms, įgyvendinant aplinkosauginius reikalavimus, kartu skatinant ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą. Tradiciškai kiekvieno metinio forumo tikslas — suburti visas BJRS suinteresuotus valstybes nares ir skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimo formos konkrečiose Baltijos jūros šiuolaikinių galimybių strategijos bendrų veiksmų srityse pavyzdžiui, švarios laivybos, tvaraus vystymosi ir biologinės ekonomikos, teritorijų planavimo, civilinės apsaugos, švietimo ir turizmo bei kt.

Svarbiausios forumo temos: Kaip subalansuoti aplinkos apsaugos ir ekonominio klestėjimo tikslus? Kaip Baltijos galimybių strategijos forumas ekologinės problemos gali būti transformuotos į ekonomines galimybes?

šiuolaikinių galimybių strategijos

Europos neįgaliųjų forumas: ES neturi strategijos dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Kaip aplinkos klausimus integruoti į kitas politikos sritis? Kaip praktiškai įgyvendinti integralumo principą?

Šiuolaikinių galimybių strategijos gali Baltijos jūros regionas tapti darnaus vystymosi pavyzdžiu Europai ir pasauliui?

šiuolaikinių galimybių strategijos

Galbūt jus domina